Website.

https://peos.one/

Exchange.

https://newdex.io/trade/thepeostoken-peos-eos