CryptoBridge: https://wallet.crypto-bridge.org/market/BRIDGE.XDNA_BRIDGE.BTC

Website: https://xdna.io

ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4517612.0

Explorer: http://explorer.xdna.io